Kuzeybelgelendirme'den Büyük Atılım

Deneme giriş yazısı...
Kaynakçı

KUZEY Belgelendirme Kuruluşu Üst Yönetimi olarak,

KUZEY Belgelendirme Firmamızda gerçekleştirilen belgelendirme hizmetlerinin TS EN ISO/IEC 17024 Standardına ve MYK Mevzuatına, rehberlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan tüm kaynakları sağlayacağımızı,

İhtiyaç duyulan aşamalarda yönetim sistemi uygulamalarına aktif katılacağımızı,

KUZEY Belgelendirme faaliyetlerini tarafsız bir şekilde yürüteceğimizi ve tarafsızlığı tehlikeye atacak ticari, mali veya diğer baskılara izin vermeyeceğimizi, dskjfkdjlfjdjfldjlfjlkdsjflkjsd

KUZEY Belgelendirme Firmamızda tarafsızlığına yönelik riskleri devamlı surette belirleyeceğimizi,

Başvuru sahipleri, adaylar ve belgelendirilmiş kişilere ilişkin olarak tarafsız davranacağımızı,

Yürütülen belgelendirme faaliyetlerine ilişkin hüküm verme bağımsızlığı ve doğruluğuyla çıkar çatışmasına neden olabilecek hiçbir faaliyetin içinde yer almayacağımızı,

KUZEY Belgelendirme faaliyetlerinde görev ve sorumlulukları olan personelin, görev çelişkisi veya çıkar çatışması olması durumunda belgelendirme faaliyetlerinde görevlendirmeyeceğimizi,

  • KUZEY Belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olarak yasal mevzuat ve ilgili belgelendirme programı şartlarına uyacağımızı,
  • KUZEY Belgelendirme, itiraz ve şikâyet süreçlerinde ayrımcı faaliyetlere sebep olmayacağını,
  • KUZEY Belgelendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi boyunca elde edilen veya oluşturulan tüm bilgileri gizlilik ilkesine bağlı olarak yürüteceğimizi,

Diğer Yazılar: